Άρθρα

Μπορούμε να φανταστούμε την ορατή ακτινοβολία, το φως, σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που αποτελείται από τα χρώματα που βλέπουμε στο ουράνιο τόξο. Αυτό είναι το φάσμα φωτός. Κάθε χρώμα έχει και συγκεκριμένο μήκος κύματος. Τα χρώματα με τα μεγαλύτερα μήκη κύματος είναι το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο ενώ με τα μικρότερα το μπλε και το μωβ.