Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημήτριος Κονιδιτσιώτης

Χημικός, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλος και Συνεργάτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Συνεργάτης με τους Science Reactors

Τηλ: 6978826560

Instagram: @scienceisfungr

Facebook: @ScienceIsFunGR