Ορυκτά καύσιμα - Ατμοσφαιρική ρύπανση - Όξινη βροχή Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις

Eκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε μαθητές Δ’, Ε’, ΣΤ’ δημοτικού & Γυμνάσιο.

Μέσα απο εντυπωσιακά πειράματα θα συζητηθούν:

Τί ονομάζουμε όξινη βροχή; Ποιοί είναι οι ρύποι που την προκαλούν; Ποιές είναι οι χημικές αντιδράσεις που μετατρέπουν το διοξείδιο του θείου σε θειικό οξύ και το διοξείδιο του άνθρακα σε ανθρακικό οξύ; ποιές είναι οι συνέπειές της «όξινης βροχής στο φυσικό μας περιβάλλον; Αυτά και πολλά άλλα θέματα που σχετίζονται με τις συνέπειες που επιφέρει η καύση των ορυκτών καυσίμων, θα παρουσιασθούν μέσα από εντυπωσιακά πειράματα επίδειξης.

Σκοπός της Εκπαιδευτικής δράσης είναι οι μαθητές να καταλάβουν ότι:

Aπό την καύση των ορυκτών καυσίμων (όπως πετρέλαιο φυσικό αέριο, γαιάνθρακας) προκύπτουν πολλά αέρια απόβλητα, κυρίως «θειούχες ενώσεις», που αντιδρούν με την ατμοσφαιρική υγρασία (σταγονίδια νερού) και σχηματίζουν οξέα.

H «όξινη βροχή» που προκύπτει, καταστρέφει τα έμβια όντα (κυρίως φυτά και δέντρα) και τα άβια στοιχεία (πολιτισμικά μνημεία).

Διδακτικοί /μαθησιακοί στόχοι. Οι μαθητές αναμένεται να:

ταξινομήσουν γνωστές ουσίες όπως: Αμμωνία Ασπιρίνη Χυμός λεμονιού Σόδα φαγητού Αεριούχο αναψυκτικό νερό βρύσης, βρόχινο νερό) σε οξέα ή βάσεις,ανάλογα με το pH τους (την οξύτητά τους).

θα συνηδητοποιήσουν πως το βρόχινο νερό είναι ελαφρώς όξινο.

Θα πειραματιστούν με τις συνέπειες που έχουν όξινα διαλύματα στα φυτά και θα εξάγουν συμπεράσματα για την επίδραση της «όξινης βροχής» σ’αυτά.

Θα εξετάσουν σε ποιές συνθήκες θα μπορούσε να προκύψει «αλκαλική βροχή».

Τα παιδιά μαθαίνουν:

Τί είναι τα καύσιμα και ποιά μπορεί να είναι η φυσική τους κατάσταση.

Σε τί διαφέρει η καύση από την έκρηξη.

Τί είναι η όξινη βροχή και ποιά είναι η αιτία του σχηματισμού της;

Επιπτώσεις του φαινομένου της όξινης βροχής

Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου της όξινης βροχής.